BẢNG LÃI SUẤT ĐẦU TƯ

TẠO RA NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG TỪ SỐ VỐN NHÀN RỖI CỦA BẠN, AN TOÀN VÀ MINH BẠCH. ĐÂY LÀ NHỮNG LÝ DO BẠN NÊN HỢP TÁC CÙNG VỚI BLUE DIAMOND LAND

1

Lãi suất hấp dẫn

120 % / 20 tháng 

2

Nhận lợi nhuận hàng ngày

Qua thẻ ATM

3

Rút vốn dễ dàng

Rút vốn trong vòng 30 ngày

4

An toàn pháp lý

Hợp đồng rõ ràng

GÓI 1

15.000.000
 • Nhận mỗi ngày 70.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 1.540.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 30.800.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
MỚI

GÓI 2

30.000.000
 • Nhận mỗi ngày 140.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 3.080.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 61.600.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 3

60.000.000
 • Nhận mỗi ngày 280.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 6.160.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 123.200.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 4

120.000.000
 • Nhận mỗi ngày 560.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 12.320.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 246.400.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 5

240.000.000
 • Nhận mỗi ngày 1.120.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 24.640.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 492.800.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 6

480.000.000
 • Nhận mỗi ngày 1.600.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 49.280.000 VNĐMỗi tháng nhận được 49.280.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 985.600.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 7

960.000.000
 • Nhận mỗi ngày 3.200.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 98.560.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 1.971.200.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
CƠ BẢN

GÓI 8

1.920.000.000
 • Nhận mỗi ngày 8.960.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 197.120.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 3.942.400.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
SUPER

GÓI 9

3.840.000.000
 • Nhận mỗi ngày 17.920.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 394.420.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 7.884.800.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
SUPER

GÓI 10

7.680.000.000
 • Nhận mỗi ngày 35.840.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được 788.480.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc sau 20 tháng nhận được 15.769.600.000 VNĐ
 • Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.
SUPER

ĐĂNG KÝ GÓI ĐẦU TƯ